جلسه بررسی و اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با وزرات علوم

جلسه بررسی و اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با وزرات علوم در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزدبه منظور اجرای تفاهم نامه میان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با وزارت علوم جلسه ای با حضور نمایندگان دانشگاههای استان در اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد فراشاهی معاون آموزش ، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل ضمن اعلام  این خبر افزود هدف از برگزاری این جلسه بررسی و اجرای تفاهم نامه میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور باوزارت علوم در راستای کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی بود که در همین راستا توضیحاتی در خصوص تفاهم نامه منعقد شده مطرح کرد و خواستار بررسی و پیگیری تفاهم نامه جهت اجرایی نمودن آن شد.

در این نشست موارد موجود در تفاهم نامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . همچنین در خصوص دستورالعمل مربوط به ایجاد مراکز SCD که به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی برای به هدف رسیدن تفاهم نامه عنوان گردیده بود و طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی توسط رئیس اداره آموزش تشریح و تبیین گردید و نمایندگان دانشگاهها نیز نقطه نظرات خود را درخصوص اجرای طرح ها و تفاهم نامه مذکور بیان نمودند .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران