بازرس فراورده های خام دامی شبکه دامپزشکی شهرستان یزد خبر داد:

پلمپ یک واحد غیرمجاز بسته بندی فراورده خام دامی به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتیبه گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد جبار ملکی با اعلام این خبر توضیح داد: این واحد توسط مامورین شبکه دامپزشکی شهرستان یزد در بازرسی از مراکز تولید ، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی شناسایی و نظر به آنکه در مکان غیر مجاز تاسیس و فاقد پروانه دامپزشکی و مسئول فنی بود ، پیرو حکم قضایی نسبت به پلمپ آن اقدام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد جبار ملکی با اعلام این خبر توضیح داد: این واحد توسط مامورین شبکه دامپزشکی شهرستان یزد در بازرسی از مراکز تولید ، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی شناسایی و  نظر به آنکه  در مکان غیر مجاز تاسیس و فاقد پروانه دامپزشکی و مسئول فنی بود ، پیرو حکم قضایی نسبت به پلمپ آن اقدام شد.

وی تصریح کرد: با توجه  به اهمیت مصرف مواد غذایی سالم، یکی از وظایف دامپزشکی بازدید و نظارت بر کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌ بندی و همچنین وسایل حمل و نقل و عرضه مواد غذایی خام دامی است. مامورین دامپزشکی به عنوان متولی سلامت مردم با نظارت مستمر بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فراورده های خام دامی به وظیفه خود عمل می کنند.

وی گفت: این واحد با توجه اخطارهای قبلی و عدم رفع  مشکلات بهداشتی، پیرو حکم قضایی، پلمپ گردید.

ملکی در پایان با تاکید بر اینکه مهمترین رسالت دامپزشکی حفظ سلامت مردم می باشد افزود: از شهروندان در خواست می شود. هرگونه مورد غیر بهداشتی را جهت پیگیری به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران