طلائی مقدم: طبس شهر نمونه گردشگری است و می بایست تمام طرح ها منطبق با تاریخ و مباحث مرتبط با میراث فرهنگی طبس انجام شود. طلائی مقدم: طبس شهر نمونه گردشگری است و می بایست تمام طرح ها منطبق با تاریخ و مباحث مرتبط با میراث فرهنگی طبس انجام شود.

 در جلسه ای که با حضور اعضای شورای شهر و شهردار طبس در محل معاونت استانداری و فرمانداری ویژ شهرستان به جهت بررسی طرح های شهرداری طبس برگزار شد، مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان با اعلام این موضوع تاکید کرد همراهی و وحدت رویه در راستای تبدیل طبس به قطب گردشگری کشور می بایست مورد توجه قرار گیرد.

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران