"بهار 1397 همراه با طبیعت"

مردم و مسافرین مهمان طبیعت بهاری طبس بودندیادمان باشد ما طبیعت را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم/ در حفظ آن کوشا باشیم

عکاس ویژه خبری طبس فردا"سعید قلی زاده ثالثکاربران آنلاین

نظرهای کاربران