انتصاب معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورطی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رضا باجولوند به سمت معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رضا باجولوند به سمت معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت این سازمان منصوب شد.

 در این حکم آمده است:

 با توجه به سوابق و تجارب ارزشمند فعالیت و مدیریت در حوزه ی پژوهش سازمان و برخورداری از رویکرد اصلاحی و پیشرو به حوزه ی آموزش های فنی و حرفه ای، جنابعالی را به سمت «معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای» منصوب می نمایم. سازمان آموزش فنی و حرفه ای ماموریتی خطیر و بی بدیل در توسعه سرمایه انسانی کشور و رفع مشکلات ساختاری حوزه اشتغال و فقر و نیز افزایش بهره وری نیروی کار دارد. شرایط متحول بازار کار و مولفه های کلیدی تاثیرگذار بر آن، ضرورت حفظ و ارتقای تعادل و انطباق بین عرضه و تقاضای مهارت آموزی را توامان دشوار و ضروری ساخته است. یکی از جدی ترین ابزارها برای پیوند بین مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای با تحولات در جریان حوزه ی بازار کار و شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع، مطالعات و پژوهش های سیاستگذارانه و کاربردی است. پژوهش های موثر به مثابه پیشرانهای اصلی یک نظام به روز، موثر و رو به آینده آموزش فنی و حرفه ای عمل خواهند کرد. حال که فرصت خدمت در این جایگاه سازمانی مهم را برای خدمت به ایران اسلامی یافته‌اید، انتظار دارم تمام دانش، تجربه، توان و هم خود را خالصانه صرف حمایت و پشتیبانی پژوهشی از ارائه‌ی آموزش‌های هدفمند، فعالانه و اثربخش مهارتی کنید. محورهای زیر بر اساس بازخوانی شرایط و چالش های حوزه ی ماموریت جنابعالی، به عنوان رویکرد و برنامه‌های اولویت‌دار تعیین شده و لازم است با تکیه بر اصل شایسته‌گزینی و استفاده از نیروهای توانمند و کارشناس، برنامه ها و اقدامات اجرایی خود و آن معاونت را در راستای تحقق آنها هدایت کرده و گزارش مکتوب نتایج اقدامات انجام گرفته در هر یک از این محورهای مورد اشاره، در پایان هر سال در اختیار اینجانب قرار گیرد.

1-      ارتقای جایگاه پژوهش در سازمان و تربیت نیروی انسانی توانمند و پژوهشگر برای مدیریت مطلوب و بهینه فعالیت های پژوهشی.

2-  رصد و شناسایی نیازهای پژوهشی مدیریت آموزش های فنی و حرفه ای و برنامه ریزی برای تامین آنها از طریق اجرای پژوهش های موثر و کاربردی.

3-  افزایش ارتباط سازمان با نهادهای مطالعاتی و علمی و ارتقای جایگاه و حضور سازمان در رویدادهای علمی و پژوهشی کشور.

4-  توانمندسازی مدیران، کارشناسان و مربیان سازمان از طریق تسهیل دسترسی آنان به نتایج مطالعات و پژوهش های پیشرو در حوزه ی آموزش های فنی و حرفه ای.

5-      برنامه ریزی در راستای تقویت فعالیت های پژوهشی مربیان و مشارکت بیشتر آنان در رویدادهای علمی و پژوهشی ملی و بین المللی.

6-     ارتقای جایگاه مدیریت مسابقات ملی و بین المللی مهارت در کشور از طریق تعامل با دستگاههای ذیربط.

7-      برنامه ریزی برای ارتقای جایگاه نخبگان مهارتی در کشور و جلب مشارکت آنان در فعالیت های پژوهشی سازمان.

8-     اصلاح فرایندهای برنامه ریزی سازمان در راستای ارائه ی آموزش های هدفمند، فعالانه و اثربخش.

9-  اصلاح نظام ارزشیابی و آزمون صلاحیت های شغلی و شایستگی سازمان در راستای تضمین اثربخشی، انعطاف پذیری و کیفیت آن و تاکید بر پروژه محوری.

10- بازنگری روشمند استانداردهای آموزشی در راستای ارائه ی آموزش های به روز، منعطف و با کیفیت و متناسب با شرایط گروههای مختلف هدف آموزش های مهارتی.

11- طراحی و اجرای نظام ارزیابی فرایندها و عملکرد آموزشی سازمان در راستای تضمین کیفیت آموزش های مهارتی با بهره گیری از استانداردها و شاخص های بین المللی و به روز رسانی مداوم.

12- همکاری و هم افزایی با سایر حوزه های سازمانی در اجرای برنامه ها و اقدامات مصوب سازمان.

امید است با توکل به ایزد منان، تاکید بر اصل شایسته سالاری و جلب مشارکت منابع انسانی، رعایت امانت در سپردن مسئولیت ها و تدبیر در انجام امور بتوانید در بهبود و ارتقای سرمایه مهارتی کشور و رفع موانع پیش رو موفق باشید.

                                                                                                                      سلیمان پاک سرشتدانلود فايل : b.pdf ( 388KB )
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران