معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب شدطی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، به سمت معاون آموزش این سازمان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزد، علیرضا حاتم زاده طی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به سمت معاون آموزش این سازمان منصوب شد. در این حکم آمده است:

 نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند درحوزه ی آموزش های مهارتی و باور جدی به نقش سرمایه ‌های انسانی و ارتقای مهارت نیروی کار در توسعه‌ی پایدار کشور، بدین وسیله جنابعالی را به موجب این حکم به سمت »معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» منصوب می‌نمایم. برکسی پوشیده نیست که اهمیت سرمایه و ثروت مهارتی در دنیای امروز در حال افزایش است و مهم ترین ابزار پیونددهنده‌ی نسلهای مختلف برای ایفای نقشی پایدار در مسیر توسعه‌ی کشور، توانمندی‌های مهارتی است. حال که فرصت خدمت در این جایگاه سازمانی مهم را برای خدمت به ایران اسلامی یافته‌اید، انتظار دارم تمام دانش، تجربه، توان و هم خود را خالصانه صرف اصلاح مدیریت این حوزه‌ی سازمانی در راستای ارائه‌ی آموزش‌هایی هدفمند، فعالانه و اثربخش کنید. محورهای زیر بر اساس اسناد بالادستی حوزه‌های آموزش، اشتغال و اقتصاد مقاومتی، برنامه های دولت تدبیر و امید، چالش‌های اساسی فراروی کشور درحوزه‌های بیکاری و فقر، شرایط حاکم بر وضعیت مهارت‌آموزی درکشور و وضعیت امور در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ی، به عنوان رویکرد و برنامه‌های اولویت‌دار تعیین شده و لازم است با تکیه بر اصل شایسته‌گزینی و استفاده از نیروهای توانمند و کارشناس، برنامه ها و اقدامات اجرایی خود و آن معاونت را در راستای تحقق آنها هدایت کرده و گزارش مکتوب نتایج اقدامات انجام گرفته در هر یک از این محورهای مورد اشاره، در پایان هر سال در اختیار اینجانب قرار گیرد.

1-  تدوین استراتژی وخط مشی گذاری در راستای برخورداری عادلانه گروههای هدف از آموزش های فنی و حرفه ای، کاهش فقر مهارتی و تحقق شعار هر ایرانی یک مهارت.

2- برنامه ریزی در راستای تنوع بخشی، انعطاف پذیری و به روزرسانی آموزش های فنی وحرفه ای براساس آمایش منطقه ای، اقتضائات و نیازهای بازار کار، تحولات فناورانه، تغییرات سازمان کار و مختصات گروه های هدف.

3-ارتقای کیفیت، استاندارد و اثربخشی آموزش های فنی و حرفه ای از طریق مداخله برنامه محور و مبتنی بر شواهد در مولفه های کلیدی فرایندها و برنامه های آموزشی.

4-  رصد، شناسایی و پیشنهاد مداخلات مقررات گذارانه در محیط حقوقی آموزش های فنی و حرفه ای کشور با هدف اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر آموزش های مهارتی، ارتقای جایگاه و اثربخشی فعالیت های آموزشی سازمان و تقویت همکاریهای نهادی و سازمانی 

5- برنامه ریزی و همکاری فعالانه و موثر در راستای تقویت مولفه مهارت آموزی در کلیه برنامه ها و اقدامات حوزه ی اشتغال و رفع فقر وزارتخانه از طریق همکاری نزدیک با واحدهای ذیربط.

6-  نظارت سازمان یافته و موثر بر توسعه کمی و کیفی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در بخش دولتی و غیردولتی در راستای انطباق بین از پیش فرصتها و ظرفیت های آموزشی با نیازهای واقعی و محلی بازار کار.

7-طراحی و اجرای نظام ارزیابی فرایندها و عملکرد آموزشی سازمان در راستای تضمین کیفیت آموزش های مهارتی با بهره گیری از استانداردها و شاخص های بین المللی و به روز رسانی مداوم.

8-توانمند سازی بخش غیردولتی و کاهش تصدی گری سازمان با رویکرد تقویت ابعاد نظارتی آن.

9- جلب مشارکت و همکاری شرکای اجتماعی در طراحی و اجرای آموزش های فنی و حرفه ای.

10- ایجاد، تقویت و توسعه تشکل مربیان و ایجاد ساز وکاری جهت مشارکت دادن آن در تصمیم گیری و تصمیم سازی.

11- برنامه ریزی جهت تجهیز و نوسازی مراکز آموزش فنی وحرفه ای در راستای آموزش های مورد نیاز جامعه.

12-  برنامه ریزی جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه منعقده با سایر دستگاهها با رویکرد اعتبار بخشی به گواهی نامه های آموزش فنی وحرفه ای.

13-   تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش مربیان و ترویج کارگروهی، افزایش خلاقیت و نوآوری از طریق آموزش مستمر.

14- اجرای نظام رتبه بندی مراکز آموزشی و ارائه خدمات و اعتبارات بر مبنای آن.

15- همکاری و هم افزایی با سایر حوزه های سازمانی در اجرای برنامه ها و اقدامات مصوب سازمان.

امید است با توکل به ایزد منان، تاکید بر اصل شایسته سالاری و جلب مشارکت منابع انسانی، رعایت امانت درسپردن مسئولیت ها و تدبیر در انجام امور بتوانید در بهبود و ارتقای سرمایه مهارتی کشور و رفع موانع پیش رو موفق باشید.

                                                                                       سلیمان پاک سرشت
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران