برگزاری دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاون عمرانی استانداری، شهردار، رئیس شورای شهر، مدیر کل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای عضو.این جلسه به منظور ارائه گزارشاتی پیرامون وضعیت محدوده های هدف بازآفرینی شهری با ریاست صادقیان معاون عمرانی استانداری برگزار شد.

‍  برگزاری دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاون عمرانی استانداری، شهردار، رئیس شورای شهر، مدیر کل راه و شهرسازی و سایر دستگاههای عضو

 این جلسه به منظور ارائه گزارشاتی پیرامون وضعیت محدوده های هدف بازآفرینی شهری با ریاست صادقیان معاون عمرانی استانداری برگزار شد.

 صادقیان با تاکید بر موضوع کمبود آب در استان گفت: با توجه به بحران بی آبی که استان با آن مواجه است در طرح بازآفرینی شهری باغات و زمینهای زراعی که داخل محدوده هدف و بافتهای تاریخی هستند باید مد نظر اصلی کارگروه قرار گیرد.

 هم چنین نقصان محمدی دبیر ستاد ضمن ابراز امیدواری از اجرای این طرح در استان یزد افزود: ادارات راه و شهرسازی، شهرداری، استانداری و سایر دستگاهها باید بستر را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنند.

 در ادامه این نشست گزارش عملکرد و اقدامات ستاد بازآفرینی شهری نیز قرائت شد که از جمله این اقدامات ظرفیت سازی از طریق اعطای تسهیلات حمایتی و تجهیز منابع، کمک به اجرای بهسازی بافت هدف بازآفرینی، کمک به تامین زمین در اجرای پروژه های بازآفرینی، ایجاد همکاری و تبادل تفام نامه همکاری مشترک در سکونتگاههای غیر رسمی بود.

 این نشست که با هدف تعیین محله های هدف بازآفرینی برگزار شده بود با ارائه گزارشاتی از سوی مسئولین اداره کل راه و شهرسازی تصمیمات جدیدی در این رابطه اتخاذ گردید
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران