در آستانه ایام نوروز صورت می پذیرد:

گشت مشترک نظارت بهداشتی توسط اداره کل تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و دامپزشکی استان یزدمسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد اعلام داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه ایام نوروز و روزهای پایان سال، گشت های مشترک بازرسی بهداشتی به منظور بازدید از مراکز عر ضه فراورده های خام دامی توسط بازرسین تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی و دامپزشکی صورت می پذیرد.

مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان یزد اعلام داشت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه ایام نوروز و روزهای پایان سال، گشت های مشترک بازرسی بهداشتی به منظور بازدید از مراکز عر ضه فراورده های خام دامی توسط بازرسین تعزیرات حکومتی، علوم پزشکی و دامپزشکی صورت می پذیرد.

مهندس حمید ابوالحسنی اجرای این گشت مشترک را در راستای سیاست های نظارتی دامپزشکی عنوان کرد و افزود: بررسی وضعیت بهداشتی در امر عرضه  انواع فراورده های خام دامی به منظور برخورد با موارد تخلف و تامین امنیت غذایی مردم به ویژه مناسبت های خاص از مهمترین اهداف بازرسی های مشترک می باشد.

وی تصریح کرد: استان یزد به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در چهار راه مواصلاتی کشور همواره به عنوان بارانداز مسافرین به شمار می رود و در طول سال بویژه در ایام  سال نو میزبان مسافران نوروزی می باشد. به همین دلیل دامپزشکی سعی می نماید تا با تشدید نظارت خود بر مراکز تولید، فراوری و عرضه فراورده های خام دامی امنیت غذایی و سلامت مردم را در بازار پر رونق این ایام فراهم آورد.

وی در ادامه به اهمیت حضور ادارات تعزیرات حکومتی و علوم پزشکی استان در کنار مسئولین دامپزشکی در این گشت های مشترک اشاره نمود و تاکید کرد: همیاری نهادهای مختلف فعال در عرضه بهداشت غذایی می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف مشترک این ارگان ها داشته است.

شایان ذکر است در طی این گشت مشترک تعدادی موارد تخلف صورتجلسه و صاحبان مراکز مذکور جهت پیگیری های بعدی به مراجع ذی صلاح ارجاع داده می شوند.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران