جلسه ستاد سنجش و ارزشيابي مهارت اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزدمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری جلسه ستاد سنجش و ارزشيابي مهارت اداره کل خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان یزد، افضلی با اعلام این خبر افزود:این جلسه با هدف بررسي  چالشها و احصاي مشکلات اجرايي در روند فعاليت ها و فرآيندهاي مربوط به برگزاري آزمونهاي تئوري و عملي ، ارائه راهکارها و اخذ پيشنهادات در بهبود عملکرد و تسريع در ارائه خدمات و پاسخگويي بهتر به متقاضيان با حضور معاونین،رییس اداره آموزش،مدیر حراست ودیگر اعضاء ستاد در محل دفترمدیر کل تشکيل گرديد.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان با اشاره به اهمیت تشکیل چنین جلساتی، بررسی نتایج جلسات ستاد آزمون و سنجش مهارت را در بهبود برنامه ریزی و فرآیندهای آموزش موثر دانست و خواستار تسهیل و تسریع درپیگیری مجدانه اولویت های تعیین شده از سوی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در تحقق فرآیندهای اجرایی و افزایش کیفیت و جایگاه گواهینامه های مهارتی در سطح جامعه گردید.

سپس مديرکل  ضمن تقدير از همکاران به مناسبت افتتاح مراکز آزمونهاي اکترونيکي و آنلاين در سطح شهرستانهاي خاتم و اردکان  ، از رئيس اداره سنججش و ارزشيابي مهارت استان خواست درخصوص راه اندازی مراکز سنجش الکترونيکي مراکز دیگر نیز پیگیری لازم صورت گیرد .

سلطانی رئيس اداره سنجش و ارزشيابي مهارت اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان و دبير ستاد مذکور اظهارداشت : در اين جلسه گزارش اقدامات انجام شده در مصوبات قبلی ستاد ارزشیابی مهارت استان ، بررسی  و تصمیم گیری در خصوص گزارشات آزمون های عملی صنعت ساختمان مراکز ، تعیین تکلیف نحوه توزیع کارتهای الکترونیکی توسط اداره پست و یا شیوه دیگر در این خصوص با توجه به اتمام قرارداد پست ،تصمیم گیری در ادامه برگزاری  آزمون های بیسوادی تفاهم نامه و صنعت ساختمان به شیوه حاضر و یا تغییر در آن ،تصمیم گیری در برگزاری حرفه های آزمون های ادواری در شهرستانهای استان با توجه به امکان برگزاری این  آزمون در ده مرکز استان ( آزمون آنلاین مراکز یک و دو و سه یزد، ابرکوه ،خواهران و برادران میبد، بافق، خواهران و برادران اردکان  و خاتم  ) در سال آینده بحث و تبادل نظر گرديد .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران