حمل و نقل مهمترین اولویت استان یزد

اولین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل با حضور نقصان محمدی مدیر کل راه و شهرسازی یزد و سایر دستگاههای عضو کمیسیون برگزار شد.اولین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل با حضور نقصان محمدی مدیر کل راه و شهرسازی یزد و سایر دستگاههای عضو کمیسیون برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی، در این نشست نقصان محمدی با اشاره به اهداف تشکیل این کمیسیون گفت : با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل و موقعیت استان و همچنین حجم بالای ترافیک در زمینه های مختلف امیدواریم بتوانیم با برگزاری جلسات متعدد کمیسیون و ارائه برنامه ها و راهکارها گره هایی که در مباحث حمل و نقل وجود دارد را حل کنیم.

نقصان محمدی: حمل و نقل مهمترین اولویت استان یزد

 اولین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل با حضور نقصان محمدی مدیر کل راه و شهرسازی یزد و سایر دستگاههای عضو کمیسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی، در این نشست نقصان محمدی با اشاره به اهداف تشکیل این کمیسیون گفت : با توجه به اهمیت موضوع حمل و نقل و موقعیت استان و همچنین حجم بالای ترافیک در زمینه های مختلف امیدواریم بتوانیم با برگزاری جلسات متعدد کمیسیون و ارائه برنامه ها و راهکارها گره هایی که در مباحث حمل و نقل وجود دارد را حل کنیم.

 وی با تشریح اینکه کمیسیون در مقیاس ملی زیر مجموعه مدیریت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و در استانها زیر مجموعه اداره کل راه و شهرسازی است عنوان کرد با انعکاس درست وضعیت و نیازهایی که داریم می توانیم پشتیبانی خوبی را از مرکز بگیریم و مشکلات حوزه حمل و نقل را حل کنیم.

مدیر کل راه و شهرسازی ضمن نگرانی از افزایش آمار تصادفات جاده ای خواستار پیگیری جدی این موضوع شد، تا مردم سفرهای ایمن توام با آرامش داشته باشند.

 وی همچنین از برگزاری همایش بین المللی در سال ۲۰۱۹ در استان یزد در رابطه با موضوع حمل و نقل خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم جایگاه این کمیسیون را ارتقا دهیم.

 دانشگر معاون اداره کل راه و شهرسازی نیز با اشاره به  دستورالعمل کمیسیون از جمله  تکلیف به ارایه اولویتهای دستگاههای عضو بر اساس شرح وظایف مندرج در دستورالعمل و لزوم دستیابی به اهداف طی سال آینده و نیز تاکید بر آموزَش موثر در مدارس ، رانندگان درون و برون شهری، کارکنان و دانشگاهیان  خواستار ارائه برنامه ها ، راهکارها و گزارشات اعضا اعم از حوزه های جاده ای ، راه آهن، فرودگاهی، پلیس راهور و دیگر دستگاهها در جلسات آتی این کمیسیون شد.

 همچنین مقرر شد برنامه آموزشی و فرهنگ سازی خاص راکبین موتور سیکلت نیز در دستور کار آینده این کمیسیون قرار گیرد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران