پنجمين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان يزد در سال جاري تشكيل شداستاندار يزد گفت: با كاهش نزولات جوي بايد دقت بيشتري در مصرف آب داشته باشيم. بايد روش استفاده از آب در بخش شرب و بهداشت، صنعت و كشاورزي اصلاح شود و مديريت مصرف در همه بخش ها اعمال گردد. زماني قمي اظهار داشت: اگرچه در چند سال اخير اقدامات خوبي براي جداسازي آب شرب از شبكه آب فضاي سبز شده است و ليكن بايد تلاش شود تا ضمن جداسازي كامل شبكه آب شرب از فضاي سبز نسبت به كاهش مصرف در آبياري فضاي سبز شهري اقدام نمود. وي افزود: ما بايد براي مديريت درست مصرف آب، برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت داشته باشيم. در ادامه مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد با تشريح وضعيت منابع آب استان اظهارداشت: بايد با فرهنگ سازي، مصرف بهينه آب را در جامعه نهادينه نماييم. همچنين جواديان زاده پيشنهاد نمود: كميته ترويج مديريت مصرف آب با حضور صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، خانه مطبوعات، شركت هاي آب و فاضلاب و آب منطقه اي جهت ترويج درست مصرف آب تشكيل شود. گفتني است: پنجمين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان يزد در سال جاري با محوريت مديريت مصرف آب با حضور استاندار يزد و ديگر اعضاي اين شورا در استانداري برگزار شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران