بروز رسانی تجهیزات کارگاه‌های آموزشی اتومکانیک مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزدمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از بروز رسانی تجهیزات کارگاه‌های آموزشی اتومکانیک مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، افضلی در تکمیل خبر گفت: همزمان با آغاز بروز رسانی تجهیزات کارگاه‌های اتومکانیک مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر کشور ، تعداد 17 دستگاه خودرو خارجی از نوع چری وساریناکه صرفا" جنبه آموزشی دارند به استان یزد اختصاص داده شد.

مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد افزود: تخصیص این خودرو ها با توجه به برنامه های جدید سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور در بروز رسانی کارگاههای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار می باشد و با توجه به اهمیت آموزش تعمیر اتومبیل های سواری امیدواریم که با به روز رسانی وتجهیز کارگاهها به نوعی آموزش اتومبیل های خارجی نیز مرتفع گردد .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران