معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس ازسوی رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای مورد تقدیر قرار گرفت



به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس 

مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از سوی رییس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای به پاس حمایت های بی دریغ و توسعه ورزش پهلوانی و زور خانه ای مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخشی از این سپاس نامه آمده است:

همت بلند، تلاش های خیر خواهانه، مسئولیت پذیری و حمایت های بی دریغ جنابعالی از ورزش پهلوانی و زور خانه ای استان خراسان جنوبی را ارج نهاده، سلامتی و توفیق آن عزیز ارجمند و دیگر خادمین ورزش و آیین مقدس پهلوانی را در سایه حیدر کرار، الگوی فرهنگ پهلوانی مسألت دارم.
مجتبی جوهری
رییس فدراسیون پهلوانی و زور خانه ای

گفتنی است این سپاس نامه توسط اعضای هیات پهلوانی و زورخانه ای شهرستان طبس تقدیم ایشان گردید.



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران