رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ:

جهان بیش از پیش به جنگ نزدیک استکنفرانس امنیتی مونیخ با پیام دیپلماسی، رفع تنش و تلاش برای پرهیز از جنگ قریب‎الوقوع آغاز شد.

پایگاه خبری یزد فردا،کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنرانی «ولفگانگ ایشینگر» رئیس این نشست و همچنین «اورزلا فون‌درلاین» و «فلورانس پارلی» وزرای دفاع آلمان و فرانسه رسما کار خود را آغاز کرد.

ایشینگر در آغاز این رویداد گفت: جهان بیش از پیش به وقوع جنگی بزرگ میان کشورها نزدیک شده آنچه کنفرانس مونیخ قصد رسیدن به آن را دارد نه تنها پیام دیپلماسی و رفع تنش بلکه برداشتن گام‌هایی در راستای دور شدن از این پرتگاه است.

فون‌درلاین در سخنان خود تاکید کرد: ما خواهان روابط فرا آتلانتیکی هستیم حال آنکه می خواهیم این روابط اروپایی تر شود.

پارلی نیز در سخنرانی خود گفت: اروپا یک مفهوم لوکس نیست. یک امر ضروری است حال‌آنکه ما آن را در دست بروکرات‌ها و مستبدها رها کرده‌ایم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران