رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردکان اعلام کرد:

بیش از سیصد کیلوگرم سنگدان منجمد مرغ در پست قرنطینه شبکه دامپزشکی شهرستان اردکان یزد توقیف و معدوم سازی شد.رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردکان اعلام کرد: پیرو گزارش پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان اردکان در خصوص کشف محموله سنگدان منجمد مرغ، بیش از سیصد کیلوگرم سنگدان فاسد مرغ توقیف و معدوم سازی شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردکان اعلام کرد: پیرو گزارش پست قرنطینه دامپزشکی شهرستان اردکان در خصوص کشف محموله سنگدان منجمد مرغ، بیش از سیصد کیلوگرم سنگدان فاسد مرغ توقیف و معدوم سازی شد.

دکتر شهرام شاکر افزود: محموله مورد نظر فاقد هر گونه مجوز حمل و پیشینه بهداشتی بود و پس از آن که توسط بازرس ویژه کنترل فراورده های خام دامی شبکه دامپزشکی شهرستان اردکان مورد بررسی و بازدید قرار گرفت، بر اساس شواهد قابل مشاهده، فساد آن محرز گردید، در نتیجه به منظور جلوگیری استفاده آن در چرخه مواد غذایی توقیف و معدوم شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: رعایت اصول بهداشتی و قرنطینه ای در امر حمل و نقل دام و فراورده های خام دامی از نظر جلوگیری از خطر شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام و انتشار عوامل بیماری زا در مناطق مختلف دارای اهمیت ویژه ای می باشد. به همین دلیل کلیه مراحل حمل، از جمله بررسی درخواست متقاضیان، صدور گواهی بهداشتی حمل ، کنترل بهداشتی در طی ورود و خروج دام و فراودره های خام دامی از استان و تخلیه آن در مقصد تحت نظارت کامل دامپزشکی قرار دارد.

شاکر در پایان تصریح کرد: حمل دام و فراورده های خام دامی الزاما می بایست تحت نظارت دامپزشکی و پس از اخذ مجوز از این ارگان صورت گیرد در غیر اینصورت از تردد چنین محموله هایی جلوگیری به عمل می آید.

برچسب‌ها : سلامتکاربران آنلاین

نظرهای کاربران