امضا تفاهم نامه همکاری بین شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش یزدشهردار یزد با بیان اقداماتی در بخش سخت افزاری توسط شهرداری گفت: ساخت وسازهای سطح شهر، کارهای عمرانی، توسعه معابر درسطح شهر، جمع آوری زباله وغیره ازجمله کارهای دیگر شهرداری است.

جمالی نژاد افزود: شهرداری صرفا ساخت وساز تنها نیست و مسائل فرهنگی را نیز شامل می شود که مسائل فرهنگی جنبه های مختلفی دارد از جمله آموزش شهروندی که خیلی از هزینه ها را در سطح شهر کم می کند.
وی اضافه کرد:با فرهنگ سازی خیلی ازاقدامات شاخص شهرداری تسریع می شود ودرعین حال درابتدای ورود باید دربین همکاران اعتماد سازی کنیم وهمگرایی داشته باشیم و تلاش براین است که خودمان را آماده کنیم وبهترین جایی که می شود فرهنگ سازی را از آنجا آغاز کرد مدارس و بالاخص آموزش وپرورش هستند.
جمالی نژاد افزود: امروز با امضا تفاهم نامه ای که داشتیم کار را نهادینه کردیم وامیدواریم مؤثر باشد.
وی گفت:در تفاهم نامه ای که نوشتیم بندهایی آمده است که آموزش و پرورش و شهرداری را موظف می کند برای همکاری های تنگاتنگ در موضوعات مختلف و خدمات شهری گامی موثر بردارند.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران