اولین کتاب تالیفی با موضوع ارگونومی کلان در کشور منتشر شد

اولین کتاب تالیفی با موضوع ارگونومی کلان در کشور منتشر شد
دکتر ناصر صدرا ابرقویی با چاپ چهارمین اثر خود در بحث دانش ارگونومی در راستای استفاده جامعه آموزشی کشور برای دانشجویان ارشد و دکتری ارگونومی، مدیریت ، فنی مهندسی و مدیران ارشد برگ زرینی بر قامت جامعه علمی و آموزشی استان رقم زد. انتشار این اثر با موضوع دانش ارگونومی کلان برای اولین بار است که در کشور اتفاق می افتد و بی شک فصل جدیدی در این زمینه در جامعه آموزشی و تحقیقاتی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی آغاز خواهد شد

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا