بیست وچهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ابرکوه برگزار شدمدیرعامل شرکت آ ب منطقه ای یزد در بیست و چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب زیرزمینی و دهمین جلسه شورای هماهنگی دشت پایلوت شهرستان ابرکوه اظهار داشت: درمورد مسئله آب همه همفکر و هم صدا هستیم و هر رفتاری که از فرد سر می زند برگرفته از فرهنگ اوست. مصرف بی رویه یک رفتار نادرست و از فرهنگ غلط اسراف کردن نشأت گرفته ، چرا که فرهنگ درست مصرف کردن در جامعه نهادینه نشده است.

جوادیان زاده  افزود : مشارکت عمومی و فرهنگ سازی از اولویت های مهم شرکت آب منطقه ای استان جهت نجات منابع آب زیرزمینی می باشد.

وی  گفت: نیاکان ما  یزد را در دل کویر بوجود آوردند و با توکل ، تدبر ، تعقل و تطبیق  آن را توسعه دادند و کشاورزان در گذشته مدیریت آب را خود برعهده داشتند و به نحو احسن آن را انجام می دادند و ما می خواهیم این مدیریت را با اجرای طرح تحویل حجمی آب و ایجاد تشکلهای آب بران به خود کشا ورزان بازگردانیم .

این مقام مسئول  ادامه داد : اکنون در جایگاه خوبی قرارداریم ،چراکه مردم بیشتر با مسئله کم بود آب آشنا شده اند و ما بااجرای گام به گام و اجرای طرح داناب در مدارس ،فرهنگ درست مصرف نمودن را  در جامعه نهادینه می سازیم که  خوشبختانه از بهمن ماه این طرح در شهرستان ابرکوه هم  با جدیت آغاز  شده است.

 جوادیان زاده اظهارداشت : ما باید به توسعه پایداری دست پیداکنیم که در آن توسعه،  معیشت کشاورزان ، محیط زیست و آبهای زیرزمینی حفظ شود و آسیبی به کسی وارد نشود.

 در ادامه فرماندار شهرستان ابرکوه  اظهار داشت :  فرهنگ اشتباه  50 سال گذشته درمورد مصرف آب و  بی توجهی عده ای از مسئولان ، وضعیت  بی آبی را  تشدید کرده  است.

کاظمی نسب  افزود: در چند سال گذشته  برای  فرهنگ سازی  برنامه های خوبی تهیه واجرا شده  است.

 همچنین دراین جلسه  رئیس اداره منابع آب ابرکوه  گزارشی از وضعیت بارندگی  ها و خشکسالی های  اخیر ارائه نمود و اظهارداشت:   بارندگی ها در شهرستان  ابرکوه نسبت به بلندمدت 85 درصد  کاهش داشته و  در سال  آبی جاری تا نیمه بهمن ماه ، شهرستان ابرکوه جزء 30 ایستگاه خشک کشور با 4.3 میلیمتر  بارندگی  بوده  که 6 ایستگاه در استان یزد جزء  این 30  ایستگاه کشور  می باشد.

 باقری  حجم  کل کسری تجمعی آبخوان ابرکوه را 1182 میلیون متر مکعب اعلام کرد و در همین راستا ضرورت  حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی و اتخاذ تدابیر لازم جهت احیاء سفره آب زیرزمینی را خواستار شد.

 وی در پایان سخنانش  از  نصب 88 درصدی کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی این شهرستان خبرداد و بیان کرد:  اجرای طرح  خاموشی زمستانه  و تعیین تکلیف کلیه چاه های غیر مجاز در سه سال گذشته از مهم ترین اقدامات انجام شده در راستای طرح ملی احیاء و تعادل بخشی  منابع آب زیرزمینی در شهرستان ابرکوه بوده است. 

 گفتنی است این جلسه با حضور فرماندار و اعضای شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ابرکوه  در فرمانداری  این شهرستان برگزارشد.

 

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران