نشست مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان با مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزدمدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان با مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد دیدار وگفتگو نمود.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، افضلی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد با حجت الاسلام گرج، مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد یزد دیدار وگفتگو نمودند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان یزد در این نشست گفت: رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر برای ورود نیروی کار به جامعه است که این رسالت به نوعی فراموش شده است.

 افضلی افزود: امروز متاسفانه اکثر فارغ التحصیلان ما بیکار هستند و این در حالی است که می توان با تربیت نیروی ماهر و متخصص به نوع در جهت اشتغال آنها گام برداریم.

 مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد خاطرنشان کرد: مخاطبان ما در مراکز آموزش فنی و حرفه ای اقشار مختلف مردم هستند که زندانیان، زنان سرپرست خانوار، جوانان و نوجوانان، روستائیان از جمله ای گروه ها هستند که بر اساس آمارها بیش از 80 درصد از آموزش دیدگان در بازار کار فعال شده اند.

افضلی تصریح کرد: سالانه 35 تا 40 هزار نفر با 16 مرکز دولتی و 350 آموزشگاه آزاد در آموزش های فنی و حرفه ای استان آموزش می بینند و ما معتقدیم باید آموزش ها متناسب با نیاز بازار کار باشد.

  مدیر کل فنی و حرفه ای استان یزد بیان کرد: ما آموزش را به بخش های مختلف داشته ایم که توجه به حاشیه شهرها و آموزش آنها توسط تیم های سیار به عنوان برنامه های اصلی ما است که روحانیون و مساجد می توانند نقش مهمی در این زمینه باشند

 حجت الاسلام «فیروز گرج» مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد یزد نیزخاطرنشان کرد: ما در استان 810 کانون فرهنگی هنری داریم که در آن به دنبال ایجاد فضایی در راستای پرورش نیروی متخصص هستیم .

وی افزود: ما می‌توانیم با همکاری مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان به نوعی در راستای ایجاد اشتغال گام برداریم .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران