مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد خبر داد:

بهره برداری از 46 پروژه آموزشی، پرورشی و استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس در ایام دهه فجر در استان یزدمدیرکل نوسازی مدارس استان یزد گفت: 46 پروژه آموزشی و پرورشی و استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس مشتمل بر 285 کلاس درس با اعتبار بالغ بر 150میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

بهره برداری از 46 پروژه آموزشی، پرورشی و استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس در ایام دهه فجر در استان یزد

مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد گفت: 46 پروژه آموزشی و پرورشی و استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس مشتمل بر 285 کلاس درس با اعتبار بالغ بر 150میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

دکتر محمدرضا عارفی افزود: از 46پروژه افتتاحی دهه فجر 13پروژه "آموزشی و پرورشی" شامل 83کلاس درس با اعتبار 121میلیارد ریال و 33پروژه استانداردسازی سیستم گرمایشی شامل 198کلاس درس با اعتبار 29میلیارد ریال می باشد

وی در ادامه بیان داشت: از 13 پروژه آموزشی افتتاحی دهه فجر دو پروژه با 24 کلاس درس در شهر یزد، دو پروژه با 12 کلاس درس در بهاباد، دو پروژه با 24 کلاس درس در بافق، سه پروژه با 12 کلاس درس در خاتم، یک پروژه با 6 کلاس درس در اشکذر ، یک پروژه 3 کلاسه در بنادکوک و و یک پروژه در اردکان قرار دارند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران