فوق تخصص خون و آنکولوژی و عضوهیأت علمی واحد یزد:

به سرطان نباید اجازه پیشرفت داددکتر محمد فرات یزدی فوق تخصص خون و آنکولوژی و عضو هیأت علمی واحد یزد گفت:«اساس و درمان سرطان اقدام به موقع است، از بیماری خود فرار نکنید»

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه دکتر محمد فرات یزدی عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع) واحد یزد و فوق تخصص خون وآنکولوژی 90 درصد بیماران مبتلا به سرطان را در مراحل اولیه ابتلا به بیماری قابل درمان دانست و گفت:«با تشخیص اولیه و اقدام به موقع گاهاً می توان 90 درصد بیماران را معالجه کرد و از سرعت بیماری جلوگیری کرد و این مستلزم رعایت توصیه های پزشکی و ترک عادت های بیماری زا چون مصرف دخانیات، استفاده از خوراکی های مضر و چرب، کم تحرکی و در معرض آلاینده ها قرار گرفتن است.»

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد دور بودن افراد در معرض خطر به سرطان را از فشارهای روحی و ترک محیط های تنش زا و استرس آفرین در کنترل بیماری سرطان موثر دانست و اظهار کرد:«سبک زنگی مناسب بیماران مبتلا به سرطان رعایت نکات ایمنی مخصوصاً در محیط کار، تغذیه، تحرک و ورزش مناسب، اقدامات پزشکی و مراجعه مستمر به چزشک و آگاهی از کنترل روند بیماری است.»

فرات در مورد سبک زندگی و نسخه قابل ارائه آن در جامعه گفت:«یک سبک زندگی مشترک را نمی توان برای همه جامعه نوشت، سبک زندگی در جنوب و شمال و مرکز کشور فرق می کند. سبک زندگی در ایران و کشورهای دیگر متفاوت است باید یک الگوی خاص با توجه به شرایط اقلیمی و رفتارهای تغذیه ای توسط کارشناسان هر منطقه تعریف شود . برای مثال کسانی که در معرض آلاینده ها هستند راههای برخورد با آن را بدانند و یا کسانی که در معرض نور مستقیم آفتاب هستند راههای مقابله با اشعه های آفتاب را بدانند و این نسخه قابل ارائه در منطقه ای نیست که از آفتاب کمی برخوردار است و مردم آن منطقه باید بدانند چه روشهایی برای جلوگیری از پوکی استخوان در زندگی باید اتخاذ کنند.»

فوق تخصص خون و آنکولوژی رابطه سلامت و سبک زندگی را یک رابطه تنگاتنگ، پیوسته دانست و اضافه کرد:«در جامعه کنونی سبک زندگی و سلامت یک رابطه دو طرفه است و وجود و اختلال در یکی می تواند در دیگری اثر مستقیم داشته باشد.»
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران