فجر 39 دومین روز از دهه مبارک فجربا حضور مهندس طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و جمعی از مسئولین طبس انجام شد :

  به گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس
برنامه های دومین روز از دهه مبارک فجر با حضور مهندس طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و جمعی از مسئولین طبس انجام شد :
کلنگ زنی ساختمان همایش های معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس
کلنگ زنی احداث خانه جوان
نواختن نمادین زنگ انقلاب  در مدارس
مراسم کلنگ زنی آغاز عملیات آماده سازی ارضی دولتی واگذار شده به تعاونی مسکن فرهنگیان طبسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران