نصب 6 عددایستگاه اتوبوس در سطح شهر زارچشهردار زارچ از نصب 6 عدد ایستگاه اتوبوس در سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ،به منظور تامین رفاه حال شهروندان و همچنین زیبایی منظر شهری 6 عدد ایستگاه اتوبوس در سطح شهر شهر نصب شد.

شهردار زارچ بابیان این خبر گفت : در راستای نوسازی امکانات شهری با توجه به سیاستهای شهرداری در مورد جلب رضایت شهروندان و همچنین درخواست آنها 4 عدد جایگاه ایستگاه اتوبوس در ورودی های شهرو 2 عدد درمرکز شهر نصب گردید.

رضایی از عموم همشهریان خواست در حفظ و نگهداری از امکانات شهرزی کوشا باشند چرا که همه آنها متلق به عموم مردم است .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران