برگزاری اولین جلسه کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر زارچبه گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، اولین جلسه کمیسیون امور بانوان شورای اسلامی شهر زارچ با حضور امام جمعه ، بخشدار ، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر زارچ در محل شهرداری زارچ برگزار شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران