امتنان و سپاسگزاریهفته نامه آیینه یزد

آیینه یزد امتنان و سپاسگزاری سالهاست به تجربت آموخته‌ایم که هر آمدنی را رفتنی است و هر عطیه‌ای در دنیا‌ چون آب روان به همان گذرایی و نامانایی است ولی در میان این فراز و فرودها (خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد) به روال این چرخش دوران یکی دیگر از مدیران نجیب و معلم‌مدار با سربلندی در میان شور و عاطفه قدرشناسانه همکاران فرهنگی خود بار امانت را از دوش برداشت. گرچه پیش از این نیز در سالن اجتماعات مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع) بنابه وظیفه به پاس خدمات شایان دوست ارجمندمان جناب آقای احمد شیرزاد مجلس قدردانی با حضور معلمان و کارمندان مجتمع، فرماندار و معاونان استانداری و روسای نواحی آموزش‌وپرورش ترتیب داده شد تا بیش ازسه دهه تلاش برای خدمت بی‌منت وی آن هم با روی و دست گشاده‌اش را قدردانی کرده باشیم اما به رسم ادب مجدداً خداقوت گفته برای ایشان سلامت و عزت طلب می‌کنیم و از رفتار و نحوه سپاس جناب آقای سید ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده محترم مردم شریف یزد از فرهنگیان و جناب آقای احمد شیرزاد مدیرکل محبوب آموزش‌وپرورش قدردانی و برای مدیرکل جدید جناب آقای عباسعلی دانافر آرزوی توفیق می‌نماییم.

مجتمع آموزشی حضرت مجتبی(ع)- هفته‌نامه آیینه یزد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران