برگزاری جلسه شورای پژوهش اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزدسرپرست معاونت اداره آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری جلسه شورای پژوهشی اداره کل با اعضاي درون سازماني و برون سازماني، در دفتر مدیر کل خبر داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، فرا شاهی در تکمیل خبر گفت: جلسه شورای پژوهش اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان با اهداف بررسی نهایی طرح های پژوهشي با عنوان طراحی و تولید نرم افزار شبیه ساز آموزش های مهارتی و تدوین سندبرنامه توسعه استان وبررسی پیشنهاده های پژوهشی با عنوان  طراحی و تولید نرم افزارها ، شبیه سازهای آموزشی،ساخت وسایل و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حوزه مهارت آموزی »برگزار شد.

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد افزود : این طرح های پژوهشی به منظور تکمیل سطوح مهارت بخشی از استاندارد های آموزش های مهارتی را بصورت مجازی را در بر خواهد گرفت.

فرا شاهی از دیگر مزایای بهره گیری از نرم افزار شبیه ساز آموزشی را کاهش هزینه ها دانست و اظهار داشت:  بهره مندی از واقعیت مجازی و ارائه محتوای آموزشی موجب اشتغالزایی و کاهش هزینه های آموزشی می شود.

گفتنی است،  در جلسه شورای پژوهش اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد اعضای شورای پژوهش اداره کل ضمن بررسی گزارش طرح های پژوهشی ارائه شده را مطلوب ارزیابی نموده و اذعان داشتند با توجه به اینکه امروزه تکنولوژی به سرعت در حال تغییر است، لزوم انطباق افراد جامعه با تکنولوژی ها از ضروریات است و باید از تکنولوژی های روز در راستای ایجاد اشتغال بهره برد.

سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان افزودند : در شورای پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد علاوه بر مدیرکل ،بعنوان رئیس شورا ،معاونین،نماینده روسای ادارات ،نماینده روسای مراکز،نماینده مربیان ، دونفر از کارشناسان خبره درون سازمانی و دو نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاههاو موسسات آموزشی و پژوهشی در رشته های مرتبط و آشنا به آموزشهای مهارتی عضو می باشند .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران