حرفه آموزی نقش مهمی در خودباوری مددجویان اندرزگاه نسوان دارد .سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳ خواهران یزد با حضور در زندان مرکزی یزد گفت: حرفه آموزی نقش مهمی در خودباوری مددجویان اندرزگاه نسوان دارد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد؛ خانم کارگردهقان با حضور در جمع مسئولین حوزه اشتغال و حرفه آموزی اداره کل زندان ها و ندامتگاه مرکزی گفت: خوشبختانه در پی تعاملات خوب دو دستگاه اداره کل زندان ها و فنی و حرفه ای استان، اقدامات خوب و اثربخشی برای مددجویان در زمینه های اشتغال و حرفه آموزی صورت گرفته است.

سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۳ خواهران یزد افزود: مرکز خواهران آمادگی کامل دارد  تا بر اساس نیازسنجی صورت گرفته توسط مسئولین زندان و اعلام آن خدمات مورد نیاز و همچنین دوره های اعلام شده را در تقویم سالیانه فنی و حرفه ای قرار داده و همکاری لازم را داشته باشیم.

معاون سلامت ، اصلاح و تربیت زندان مرکزی یزد نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت موضوع  حرفه آموزی ویژه مددجویان اندرزگاه نسوان اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای نقش سازنده ای در بازیابی روحیه مددجویان و خودباوری آنها دارد و همچنین بخشی از مشکلات مالی ایشان را برطرف می نماید.

فرحناکی ادامه داد: توسعه فعالیت های اشتغال و حرفه آموزی اندرزگاه نسوان و تامین ابزار و مواد مصرفی کارگاه های این واحد به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای مددجویان از دیگر اهداف مشترک اداره کل زندان ها و فنی و حرفه ای استان است که در تفاهم نامه مشترک دو دستگاه نیز به امضاء مدیران کل رسیده است.

در ادامه ابوالفضل دهقان مسئول اشتغال و حرفه آموزی اداره کل زندان های استان یزد نیز در این دیدار سایر موارد مورد نیز برای توسعه بیشتر اشتغال و حرفه آموزی در اندرزگاه نسوان را یادآور شد و بر حضور بیشتر مربیان و همچنین راه اندازی رشته های جدید آموزشی برای مددجویان زن تاکید کرد.

گفتنی است پس از این نشست ، مسئولین فنی و حرفه ای خواهران یزد با حضور در اندرزگاه نسوان از فعالیت های مددجویان بازدید کردند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران