کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مقاومتی استان یزد برگزار شدکارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان با حضور اعضا در محل اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، در این نشست گزارشی از وضعیت مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی در استان و آخرین وضعیت برش استانی و درصد پیشرفت برنامه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان توسط دستگاههای ذیربط ارائه شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین گزارش از وضعیت راه اندازی سامانه استعلام در بستر شبکه دولت و طرح پیشنهادی برای بهبود عملکرد خدمات دفاتر پیشخوان در راستای توسعه دولت الکترونیک ارائه شد.

مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو این کارگروه هم به دیدگاهها و نظرات خود را در  حوزه فناوری و الکترونیکی کردن فعالیت ها و خدمات طرح کردند.

کارگروه یادشده با هدف توسعه دولت الکترونیک، مبارزه با اقتصاد زیرزمینی قاچاق، شفاف‏ سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی، توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد، توسعه و حمایت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت، اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پایدار منابع درآمدی دولت، بهینه سازی اندازه و اصلاح ساختار مالی دولت، تقویت خود اتکایی استان ها و شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت در استان تشکیل شده است.

اداره کل امور اقتصادی و دارایی یزد، عضو کارگروه های ارتقای بهره وری، توسعه صادرات ، تسهیل و رفع موانع تولید، اشتغال، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و رئیس کارگروه شفاف سازی و سالم سازی ستاد راهبری و فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یزد می باشد.

یک مسئول در یزد:

فعالیت های اقتصادی باید در بستر امن و شفاف انجام شود

دبیر کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان یزد با بیان اینکه فساد در نبود نظارت و شفافیت اتفاق می افتد گفت: فعالیت های اقتصادی باید در بستر امن و شفاف انجام شود.

" احمد ترحمی بهابادی "  در نشست کارگروه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ، " شفاف سازی " را الکترونیکی کردن عملکرد و فعالیت های مالی و اقتصادی و " سالم سازی " را نظارت عنوان کرد.

وی خواستار ارائه نظرات و پیشنهادات دستگاههای مربوطه برای شفاف سازی وسالم سازی فعالیت های اقتصادی شد و تصریح کرد: بسته به نوع پیشنهادات ارائه شده، این پیشنهادات را برای عملیاتی شدن در کارگروه ، ستاد فرماندهی استان و کشور مورد بحث بررسی قرار خواهیم داد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد بر رفع موانع پیش رو برای تحقق اهداف و برنامه ها تاکید کرد و گفت: ارائه پیشنهادات باید بر مبنای نظام ارائه پیشنهادات باشد تا به شفاف سازی و سالم سازی کمک شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران