طلائی با طلیعه داران عشقطلائی با طلیعه داران عشق دیدارو تجلیل مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس به همراه برقی معاون سیاسی فرمانداری ویژه و ریاست بنیاد شهید شهرستان با آقایان جانباز گرانقدرمحمد رضا اسماعیلیان جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی محمد علی ایزددوست هاشم طالبی مقدم

به گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس

طلائی با طلیعه داران عشق

دیدارو تجلیل مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس به همراه برقی معاون سیاسی فرمانداری ویژه و ریاست بنیاد شهید شهرستان با آقایان  جانباز گرانقدرمحمد رضا اسماعیلیان جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی محمد علی ایزددوست هاشم طالبی مقدمکاربران آنلاین

نظرهای کاربران