دوره آموزشی نماز (طرح مکنت )به گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس

 دوره آموزشی نماز (طرح مکنت )
در محل معاونت استانداری وفرماندار ویژه شهرستان طبس
 با حضور طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه و دیگر مسئولین ادارات ونهادها برگزار شد.

سخنران ؛دکتر دریس معاون هماهنگی استانهای اقامه نماز کشورکاربران آنلاین

نظرهای کاربران