جلسه کمیته بانوان ستاد دهه فجر 96 و کارگروه تخصصی اشتغال بانوان شهرستان طبس برگزار گردید.به گزارش خبرنگار یزد فردا در طبس 

جلسه کار گروه اشتغال بانوان شهرستان با حضور مهندس طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهندس خلیلی معاون فنی و برنامه ریزی شهردار ونایب رییس شورای شهر برگزار شد .

خانم زجاجی مشاور فرماندار ومسئول کار گروه کمیته امور بانوان و خانواده شهرستان ومسئول کارگروه اشتغال بانوان خواستار ایجاد نمایشگاه به صورت دایمی با اولویت تفویض غرفه به بانوان شهر .. تسهیلات وامهای کم بهره برای شرکتهای تعاونی و آموزش تخصصی جهت بانوان وآقایان جویای کار باحمایت میراث فرهنگی وگردشگری شهرداری و مرکز فنی حرفه ای شهرستان

خانم زجاجی. : امیدوارم درجهت اجرایی شدن خواسته های به حق بانوان در مقوله اشتغال و کارآفرینی زنان - فارغ التحصیلان دانشگاهی - هنرمندان و..... با تعامل خوب موجود درشهرستان
بتوانند به تواناییهای خود جامه عمل بپوشانندکاربران آنلاین

نظرهای کاربران