توسعه علمی وآموزشیبه گزارش خبرنگار یزدفردا درطبس

توسعه علمی وآموزشی

با پیگیری معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس؛ کتابخانه مدارس بخش دستگردان تجهیز خواهند شد

در راستای پیگیری های مهندس طلائی مقدم در تهران، طرح تجهیز کتابخانه های مدارس بخش دستگردان(متوسطه اول و متوسطه دوم)، از جانب بنیاد علمی-آموزشی قلم چی تا پایان ماه جاری انجام خواهد شد.

 گفتنی است این طرح با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال از جانب بنیاد قلمچی و در راستای محرومیت زدایی علمی آموزشی در این منطقه اجرا خواهد شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران