در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورتأکیدشد:بازسازی تصویر سازمان هم سو با منزلت سازمانی ضروری استسرپرست حوزه روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تحول در سیاست ها و روش های روابط عمومی در این سازمان در راستای ارتقای جایگاه این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، سرپرست حوزه روابط عمومی این سازمان با تأکید بر ارتباط مستمر روابط عمومی با رسانه ها گفت: با توجه به گستردگی جامعه هدف و تعدد برنامه ها و فعالیت های این سازمان، تعامل مناسب با رسانه های ارتباط جمعی از ابزار ضروری معرفی فعالیت ها و خدمات آموزشی این سازمان به مخاطبان است.

وی در ابتدا به تشریح وضعیت موجود روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نقاط ضعف و قوت در سه بخش نیروی انسانی، رسانه های در اختیار و سخت افزار روابط عمومی پرداخت.

دکتر پوریان در ادامه گفت: توسعه ديپلماسي عمومي سازمان، توجه به ابعاد ارتباطی تصميمات و برنامه ها، اصلاح فرآیند گزارش دهی از جمله موارد در خور توجه در حوزه روابط عمومی است.

وی با بیان این که روابط عمومی یک تخصص است، افزود: ارتباط با حرفه اي ها و استفاده از الگوهاي موفق موجود و تجربيات گذشته در ارتقای دانش، مهارت و توانمندی نیروی انسانی حوزه روابط عمومی تأثیر بسزایی دارد.

سرپرست حوزه روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: توجه به ابعاد ارتباطی تصميمات و برنامه ها، اصلاح فرآیند گزارش دهی، استفاده گسترده از ظرفيت فضاي مجازي و انتصاب مديرانی با توانایی فهم زبان رسانه از جمله راهکارهایی است که در تحقق اهداف و رسالت اصلی روابط عمومی ها ضرورت دارد.

دکتر پوریان در ادامه بر ارتقاء جايگاه سازماني روابط عمومي و درگيرکردن روابط عمومي در امور اصلي و استراتژيك سازمان تأکید کرد.

وی در خصوص برنامه های آتی روابط عمومی سازمان تصریح کرد: طراحی هویت بصری متناسب با ارزش‌های نو سازمانی، ایجاد وحدت رویه در شیوه های اطلاع رسانی و تمرکز در خدمات مبتنی بر وب سایت با هدف گردآوری و بهینه‌سازی اطلاعات مخاطبان از جمله تغییرات و تحولات آتی حوزه روابط عمومی است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران