صدا و سیمای مرکز یزد

گزارش سبک زندگی اسلامی با موضوع پرستاری از بیمار امشب در بخشهای خبری شبکه تابانخبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد گزارش هفتگی سبک زندگی را تولید و پخش می کند.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای یزد 💠گزارشهایی با موضوعات دینی ، اجتماعی و رفتاری براساس آموزه های دینی و اسلامی که روزانه با آن مواجه هستیم از نگاه دوربین سبک زندگی پخش می شود .

 

گزارش سبک زندگی این هفته با موضوع (پرستاری از بیمار)به گزارشگری سجاد میرشریف ، تصویربرداری محمد حاجی عابدی و تدوین محمدعلی بهره ور روزهای پنجشنبه در دو بخش خبری 20 و 23 از شبکه تابان و یکشنبه ها در بخش خبری  10 صبح از شبکه سراسری قرآن و معارف سیما پخش می شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران