سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

افتخاری دیگر برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزدبا اکثریت قاطع آراء، دکتر محمدرضا جواهری به عنوان دبیر اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان، 25 نفر اعضای اصلی شورای مرکزی در دویست و بیست و سومین نشست خود برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه این شورا با اکثریت 21 رای به دکتر محمدرضا جواهری برای تصدی سمت دبیر اجرایی اول سازمان رای مثبت دادند که این اکثریت 84 درصدی آرا برای این سمت در تاریخ فعالیت شورای مرکزی بی سابقه است.

دبیر اجرایی اول شورای مرکزی در برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های اجرای اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جلب مشارکت سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها و بررسی مسائل مشترک این سازمان ها فعالیت می کند.

مذاکره و مشاوره با مراجع ملی و محلی برای ایجاد زمینه های مناسب انجام وظایف ارکان سازمان در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و کنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی از دیگر زمینه هایی است که دبیر اجرایی اول سازمان در آنها نقش دارد.

همکاری با وزارت راه و شهرسازی در نظارت بر عملکرد نظام مهندسی استانها، مذاکره و مشاوره با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون مرتبط با امور قضایی و انتظامی، حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استان ها و مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و گردهمایی های تخصصی در سطوح ملی و بین المللی از دیگر وظایفی است که دبیراجرایی در تحقق آنها مساعدت می نماید.

دکتر محمدرضا جواهری تا بحال در دو دوره عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده و در حال حاضر به طور همزمان، عضو کمیسیون های عمران و آموزش و پژوهش شورای مرکزی می باشد.

گفتنی است براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شورای مرکزی این سازمان در تهران  مستقر و متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل می باشد. این شورا دارای هیئت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دبیران اجرایی اول و دوم و دو منشی است که با اکثریت آرا به صورت سالیانه از میان اعضای اصلی شورای مرکزی انتخاب می شوند.

در همین ارتباط مهندس فرشید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به نمایندگی از سوی هیئت مدیره در پیامی انتخاب شایسته دکتر محمدرضا جواهری را به عنوان دبیر اول اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان  کشور تبریک گفت. وی این انتخاب را حاصل شایستگی ایشان و وفاق و همدلی هیئت مدیره دانست و آن را موفقیت بزرگی برای مجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد توصیف کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران