بازدید ناظران فنی استانداری از پروژه های شهرداری به گزارش روابط عمومی شهرداری زارچ ، ناظران فنی استانداری یزد به همراه شهردار و کارشناسان عمرانی شهرداری از پرو.ژه های عمرانی در دست اقدام  شهرداری زارچ بازدید کردند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران