شهردار زارچ خبر داد

تخفیف 20درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی تا پایان سال جاریهگزارش روابط عمومی شهرداری زارچدر پی پیشنهاد شهرداری و به منظور تشویق مالکین اراضی واقع در بلوار ها و خیابان های اصلی شهر به ساخت وساز و اخذ پروانه ساختمانی به مدت 2 ماه تخفیفاتی به شرح ذیل اعمال می شود.

تخفیف ویژه 25 درصدی برای صدور پروانه ساختمانی برای پلاک های واقع در معابر اصلی شهر

تخفیف ویژه 20 درصدی به مودیانی که بدهی ها و مطالبات شهرداری را به میزان 50 درصد نقدا پرداخت نمایند.

لازم به ذکراست شهروندان می توانند از اول بهمن تا پایان سال جاری برای صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه و از مساعدت شهرداری در این ایام برخوردار شوند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران