حضورطلائی مقدم در بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی به مناسبت روز پرستاربه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه به همراه دیگر مسئولین  با حضور در بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی؛ روز پرستار را تبریک گفتند

وی همچنین  از آقای محمدجواد زنجانی جانباز جنگ تحمیلی و آقای اصغر نظریان  پرستاران آن بیمارستان  بمناسبت روز پرستار تقدیر کرد

دراین دیدارکمیسیون امور بانوان معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس نیز حضور داشتنکاربران آنلاین

نظرهای کاربران