مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان یزد: ارائه بیش ازدو میلیون نفرساعت آموزش هاي مهارتي در آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد استان یزدمدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از ارائه بیش از2میلیون و267 هزارنفر ساعت آموزشهای فنی و حرفه ای در 10 ماهه نخست سال جاري در موسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای برای کارجویان و کارآموزان علاقمند به مهارت آموزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، افضلی  با بیان اين خبر افزود:  این اداره كل در 10 ماهه سال جاري با برگزاری 1981 دوره آموزشی، براي 9950 نفر ، 2 میلیون 266 هزار و367 نفر - ساعت در بخش خصوصی مؤسسات کارآموزی و آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای آموزش های مهارتی  ارائه داده است.

افضلی با اشاره به فعاليت 333 آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي در بخش های صنعت ،خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنردر سطح استان، گفت: از این تعداد  300 آموزشگاه مختص خواهران ، 7 آموزشگاه مختص برادران و 26آموزشگاه به صورت  دو منظوره ، آموزشهای مهارتی را ارائه می دهند. وی خاطرنشان کرد: اين اداره کل در 10 ماهه سال جاري به منظور نظارت برکیفیت آموزشهای ارائه شده در این آموزشگاهها بيش از 400 مورد بازرسی انجام داده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران