طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه از کارخانه کانسرام وسیمان بازدید کردبه گزارش خبرنگار یزد فردا درطبس

طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه بهمراه خلیلی معاون فنی وبرنامه ریزی فرمانداری ویژه، مهندس پیوندی و مهندس پنجه شاهی مدیرعامل گروه صنعتی پارس، از کارخانه کانسرام وسیمان بازدید کردندکاربران آنلاین

نظرهای کاربران