اتاق فکر نمازبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

جلسه اتاق فکر نماز مستقر در جهاد کشاورزی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و دیگراعضای اتاق فکر نماز برگزار گردید.
در این جلسه مسائل مربوطه بررسی، و بر حل مشکلات فرهنگی شهرستان تاکید گردید. همچنین راهکارهای فرهنگی و هر چه با شکوه‌تر برگزار شدن نماز جماعت در مدارس و ادارات مورد بحث قرار گرفت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران