در برنامه مشاوره از شبكه آموزش سيما پرداخته شد:هدايت شغلي،آموزشي متقاضيان مهارت آموزي در اثربخشي آموزش هاي فني و حرفه اي نقش مهمي دارددر برنامه زنده مشاوره از شبكه آموزش سيما، نقش هدايت شغلي- آموزشي متقاضيان مهارت آموزي در اثربخشي آموزش هاي مهارتي با حضور مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بررسي شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، دكترعليرضا طاهر پور، مديركل دفتر نظارت، بهسازي و هدايت شغلي سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در برنامه زنده مشاوره از شبكه آموزش سيما به بررسي نقش هدايت شغلي- آموزشي متقاضيان مهارت آموزي در اثربخشي آموزش هاي فني و حرفه اي پرداخت.

طاهرپور در خصوص ساختار اين سازمان گفت: سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور، سازماني وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه مأموريت آن ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي است.

وي تصريح كرد: سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور در انتهاي دوره آموزشي و پس از برگزاري آزمون سنجش مهارت و قبولي مخاطبين گواهينامه مهارتي به آنها ارايه مي دهد ولي نظام آموزشي رسمي در انتهاي دوره هاي آموزشي به فرد مدرك تحصيلي ارايه مي دهد.

طاهر پور با بيان اينكه مأموريت و وظيفه اصلي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور برابر مفاد 107 و 118 قانون كار بر دو محور اصلي آموزش جويندگان كار فاقد مهارت و ارتقاي مهارتي شاغلان متمركز است، افزود: آموزش جويندگان كار فاقد مهارتي يعني كسي كه مي خواهد يك شغل يا حرفه اي را كسب كند و مهارت ندارد براي كسب مهارت به مراكز آموزش فني وحرفه اي مراجعه مي كند و اين دو مأموريت از طريق مراكز آموزشي انجام مي شود.

مديركل دفتر نظارت، بهسازي و هدايت شغلي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشورگفت: اين سازمان داراي پورتال جامع آموزشي(portaltvto.com) است، متضاضيان آموزش هاي فني و حرفه اي مي توانند با مراجعه به پورتال سازمان از ظرفيت هاي آموزشي اين سازمان مطلع و در دوره هاي آموزشي موردنيازشان شركت نمايند.

طاهرپور افزود: متقاضيان ثبت نام در دوره هاي آموزشي فني و حرفه اي مي توانند از طريق پورتال ثبت نام اينترنتي نمايند و يا با مراجعه حضوري به مراكز آموزشي نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

وي  با اشاره به اينكه طيف خدمات سازمان آموزش فني وحرفه اي كشورخيلي گسترده است گفت: بخشي از آموزش هاي اين سازمان در مراكز آموزشي ارائه مي شود و بخشي از فعاليت هاي آموزشي سازمان  به صورت اقماري پيرامون يك مركز آموزشي انجام مي شود.

طاهرپور تصريح كرد: بخشي از آموزش ها در كارگاه هاي مراكز آموزشي به متقاضيان آموزش فني وحرفه اي ارايه مي شود و فعاليت هاي اقماري شامل آموزش هايي مي شود كه در زندان ها، پادگان ها، مراكز سيار روستاها و عشاير و جوار دانشگاه ها ارايه مي شود و همچنين يك بخش عمده از فعاليت هاي سازمان آموزش هايي است؛ تحت عنوان مراكز جوار بين كارگاه ها كه در صنايع به استناد ماده 110 قانون كار ارايه مي شود.

مشاوره و هدايت شغلي آموزشي يكي از مهمترين و حساس ترين بخش هاي حوزه آموزش است

وي با بيان اينكه مشاوره و هدايت شغلي آموزشي يكي از مهمترين و حساس ترين بخش هاي حوزه آموزش است كه در بدو ورود براي كارآموزان انجام مي شود، گفت: افرادي كه به مراكز آموزشي اين سازمان مراجعه مي كنند با ابهاماتي در خصوص انتخاب رشته مواجه هستند.

طاهرپور گفت: در مراكز آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در بدو ورود كارآموزان به مراكز آموزشي اطلاعات بازاركار حرفه مربوطه و اطلاعات مربوط به خدمات آموزشي در دو بخش خصوصي و دولتي در اختيار آن ها قرار داده مي شود.

وي افزود: بخش سوم مشاوره شامل تجزيه و تحليلي شخصيتي مراجعين براي احصاي قابليت هاي جسمي، فكري و انگيزه هاي فرد است كه توسط تست هايي نظير آزمون رغبت هالند، تیپ نمای مایرز بریگز، آزمون رغبت استرانگ و..... انجام مي شود.

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تعامل خود را با واحدهاي كاريابي در راستاي اشتغال زايي مهارت آموزان توسعه مي دهد

مديركل دفتر نظارت، بهسازي و هدايت شغلي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور در خصوص برنامه اين اين سازمان براي بازاركار مهارت آموزان گفت: يكي از برنامه هاي  اين سازمان لينك شدن با واحدهاي كاريابي است كه با مجوز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي فعاليت مي كنند.

وي افزود: كاريابي ها مي توانند در  اين خصوص در دو حيطه به سازمان كمك كنند. يكي اينكه  تصويري از نيازهاي بازاركار را به ما ارائه دهند تا برنامه هاي آموزشي مان را با آن تطبيق دهيم  و دوم اينكه كارآموزاني كه دوره هاي آموزشي فني وحرفه اي را گذرانده اند به مراكز كاريابي معرفي كنيم تا زمنيه اشتغال شان فراهم شود.

طاهر پور در خصوص امنيت و پايدار بودن اشتغال مهارت آموختگان گفت: بحث امنيت و صيانت شغلي بحث بسيار مهمي است و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از دريچه مهارتي مي تواند به اين موضوع بپردازد.

وي با اشاره به نظارت سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور بر فعاليت آموزشگاه هاي آزاد فني وحرفه اي گفت: حدود 11 هزار آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي داريم كه اين سازمان در طول فعاليت اين آموزشگاه ها از آن ها بازديد مي كند و كسي كه نسبت به فعاليت آموزشگاه هاي آزاد معترض باشد مي تواند به كانون انجمن هاي صنفي و مراكز آموزشي شهر مربوطه مراجعه نمايد.

طاهرپور با بيان اينكه آزمون هاي سنجش مهارت سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور شامل: دو نوع آزمون پايان دوره و آزمون هاي ادواري است، گفت: آزمون هاي پايان دوره شامل دو مرحله كتبي و عملي است.

در آزمون كتبي در واقع اطلاعات دانشي كارآموز ارزيابي مي شود و حد نصاب نمره قبولي 50 از 100 است ولي ضريب و سهم آن از آزمون نمره كلي 25 است. اگر مخاطبي اين مرحله را طي كند براي آزمون عملي كه حد نصاب نمره 70 درصد است، معرفي مي شود.

شكل دوم آزمون ما آزمون ادواري كه براي افرادي كه به هر نحوي مهارتي را كسب كرده اند و تمايل به شركت در دوره آموزشي را ندارند، برگزار مي شود.

وي افزود: در همه شهرستانها حداقل يك مركز آموزشي فني و حرفه اي وجود دارد و در شهرستان هاي بزرگ تعداد مراكزمان بيشتر است. درب مراكز آموزشي مان به سوي مخاطبان باز است و متقاضيان مهارت آموزي مي توانند از ظرفيت ها و خدمات آموزشي اين سازمان در بخش دولتي بصورت رايگان برخوردار شوند.

طاهرپورگفت: تمامي خدمات آموزشي اين سازمان در بخش دولتي، رايگان است و در حال حاضر 586 مركز آموزشي در كشور وجود دارد كه نزديك به 300 مركز ما دو منظوره هستند.

وي افزود: آموزش هاي آموزشگاه هاي آزاد به استناد ماده 111 قانون كار و آيين نامه اي كه سال 85 در هيئت محترم دولت مصوب شده تشكيل مي شوند و سرمايه گذاران بخش خصوصي هستند، و كارآموزان براي شركت در دوره هاي آموزشي اين آموزشگاهها بايد شهريه مصوب را پرداخت نمايند.

وي ادامه داد: تعرفه آموزش هاي مهارتي بخش خصوصي براساس تعرفه پيشنهادي كانون انجمن هاي صنفي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي استان و تصويب هيأت نظارت استاني تعيين مي شود.

مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تصريح كرد: براي آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي يك دستورالعمل و شيوه نامه تعيين شهريه داريم. مؤسس آموزشگاه آزاد مؤلفه هاي هزينه بر آموزشي را محاسبه مي كند و به براي تأييد به كانون انجمن هاي صنفي استان اعلام ميكند و بعد از تصويب مبنا خواهد بود كه رعايت ضوابط و ميزان شهريه دريافتي توسط ناظران سازماني نظارت مي شود.

 بانك اطلاعات استانداردهاي آموزش مهارت تحت عنوان سامانه ملي استاندارد مهارت در سايت سازمان قابل دسترسي عموم است

طاهرپور گفت: مبناي هر دوره آموزشي در بخش خصوصي ودولتي استانداردهاي آموزش مهارت است كه توسط سازمان تدوين شده است. بعنوان مثال: براي يك جوشكار حداقل دانش و مهارت مورد نياز براي انجام بهينه وظايف شغلي ويا بعبارتي احراز شغل جوشكاري در استاندارد درج مي شود بنابراين، سرفصل هاي اصلي دوره هاي آموزشي در استاندارد پيش بيني مي شود. ساير موارد مندرج در استاندارد عبارتند از ميزان ساعات تئوري و عملي و شرايط جسمي و حداقل مدرك تحصيلي براي ورود به دوره، بعلاوه نكاتي در خصوص اخلاق حرفه اي و نگرش و موازين زيست محيطي و فهرست تجهيزات و ابزار و مواد مصرفي در برخي استانداردها. درحال حاضر حدود 4200 استاندارد در سازمان تدوين شده­است. يعني 4200 عنوان دوره آموزشي را مي شود، اجرا كرد ولي حدود 700 عنوان آن اجرا مي شود.

وي در ادامه در گفت: بانك اطلاعات بسيار وسيعي از استانداردهاي آموزش مهارت براساس خوشه هاي مختلف صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و كشاورزي تحت عنوان سامانه ملي استاندارد مهارت در سايت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به نشاني: http://rpc.irantvto.ir/ ايجاد شده است و مخاطبان مي توانند از آن استفاده كنند.

 وي در پاسخ به مخاطبان در خصوص تسهيلات اعطايي اين سازمان گفت: رسالت اصلي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، آموزش است. البته­ اشتغال­ مهارت آموختگان نيز دغدغه اين سازمان است و لذا گاهاً بواسطه توافقاتي كه با برخي صندوق ها و بانك بعمل مي آوريم مهارت آموختگان را براي دريافت تسهيلات اشتغالزايي معرفي مي كنيم.

مدیرکل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: از آن­جايي­كه اين سازمان زير مجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است، مخاطبين متقاضي وام داراي گواهينامه مهارتي مي توانند به صندوق كارآفريني اميد براي دريافت تسهيلات مراجعه و ثبت نام كنند و در نوبت قرار گيرند.

طاهرپور گفت: سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور يكي از سازمان هاي است كه در طي 30 سال اخير در اجراي اصل 44 قانون اساسي خيلي موفق و گسترده عمل كرده و به آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد مجوز فعاليت مي دهد.

 وي تصريح كرد: سرمايه گذاري براي رشته هاي سنگين صنعتي در بخش خصوصي هزينه اوليه بسيار بالايي دارد، مثلاً راه­اندازي يك كارگاه  CNCو يك كارگاه تراش هزينه اوليه بالايي دارد براي همين سازمان بخش عمده اي از فعاليت هاي آموزشي خود را در حوزه خدمات، صنايع دستي و ... به بخش خصوصي واگذار كرده است و براي توسعه فعاليت بخش غيردولتي، طيف فعاليت بخش دولتي را محدود كرديم كه فضا براي بخش خصوصي باز شود.

وي افزود: در حوزه صنايع دستي، رايانه، خدمات مالي و بازرگاني فضا براي رشد و فعاليت بخش خصوصي فراهم شده است و اين نوع رشته هاي خدماتي را در بخش دولتي خيلي محدود كرديم.

طاهرپور گفت: اعتبار گواهي نامه هاي مهارت اين سازمان در هر دو بخش دولتي و خصوصي يكسان است و آزمون سنجش مهارت و صلاحيت حرفه اي پايان دوره آموزشي در هر دو بخش توسط اين سازمان برگزار مي شود.

 نخبگان مهارتي در توسعه كشور بهره وري بالايي دارند

طاهرپورگفت: اين سازمان مسابقات ملي مهارت را هر سال در سه سطح شهرستاني، استاني و ملي براي جوانان ماهر زير 21 سال در رشته هاي مهارتي مختلف برگزار مي كند و برگزيدگان نهايي مسابقات ملي مهارت به مسابقات جهاني مهارت كه هر دو سال يك­بار در يكي از كشورهاي عضو سازمان جهاني مهارت برگزار مي شود، اعزام مي شوند.

وي در ادامه افزود: به عنوان مثال، مسابقات جهاني مهارت در سال 2017(مهر ماه سال­جاري) در ابوظبي برگزار شد.

طاهرپور در خاتمه تأكيد كرد: نخبگان مهارتي مي توانند در حوزه صنعت و فناوري بسيار مفيد و مؤثر واقع شوند و در مسير توسعه بهره ­وري بالايي داشته باشند. 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران