کک دردید توسعهبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

کک در دید توسعه

معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس بهمراهی مهندس پیوندی و مهندس پنجه شاهی مدیرعامل گروه صنعتی پارس، جهت بررسی و مطالعات سرمایه گذاری پی وی سی ازکارخانه کک طبس  بازدید کردند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران