جلسه کارگروه تخصصی سرمایه انسانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد برگزار شدجلسه کارگروه تخصصی سرمایه انسانی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد با حضور مدیر کل واعضای کارگروه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد، افضلی ضمن بیان اهمیت نیروی انسانی به عنوان سرمایه های سازمان در جهت ارتقا و بهره وری آنان تاکید کرد .وی همچنین یکی از اهداف بسیار مهم کارگروه را ارتقا سطح علمی و حرفه ای کارشناسان و آموزش های مرتبط شغلی در راستای قوانین و مقررات اداری دانست.

در این جلسه همچنین ارتقاء رتبه های شغلی در صورت داشتن شرایط لازم و نیز درخواست های مختلف کارکنان از جمله تغییر محل خدمت ، حضور وغیاب پرسنل، آموزش همکاران و تطابق واعمال مدارک تحصیلی کارشناسان فارغ التحصیل وسایر موارد مرتبط با منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران