محققین معین بخش کشاورزی یزد

حضور مسئولین و محققین معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد در اولین گردهمایی محققین معین منطقه 5 کشوراولین گردهمایی محققان معین منطقه 5 کشور(خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، سیستان، بلوجستان، کرمان و جنوب کرمان) با حضور دکترطباطباییرییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، و محققین معین در مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان یزد:  در این گردهمایی دکتر زند معاون  وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر خاوازی معاونت ترویج و دکتر زارع فیض آبادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، روسای سازمان های جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات و آموزش منطقه 5 کشور، مدیران دفاتر ستادی معاونت ترویج، دبیران کارگروه های پژوهشگر مروجان ارشد ملی، دبیران مناطق پنج گانه سازمان و محققین معین منطقه 5 حضور داشتند، ابتدا دکتر اسکندر زند  طی سخنانی  به تشریح نقش پژوهشگر مروجان ارشد و محققین معین در امر مدیریت دانش در قالب نظام نوین ترویج پرداخت و در این خصوص اظهار داشت" در سیستم ارتقاء و ترفیع سازمان در هیئت امنا و هیئت ممیزه به نحوی تغییر داده شده که این گونه فعالیت ها در ارتقاء و ترفیع بسیار پررنگ تر دیده شوند و هنوز هم اگر لازم باشد امکان تغییر آن هست"، وی همچنین طرح نظام نوین ترویج را یکی از طرح های مهم در سطح وزارت جهاد کشاورزی برشمرد  و نقش محققان معین را دراین طرح در امر مدیریت دانش بسیار مهم و بی بدیل دانستند و از همه محققین و به ویژه محققان با سابقه خواستند که در این امر مشارکت جدی و فعال داشته داشته باشند، در ادامه دکتر خاوازی معاون ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن اعلام تاریخچه طرح نظام نوین ترویج، به تشریح سطوح فعالیت برای ارائه نتایج و یافته های تحقیقاتی تا سطح مزرعه و بهره بردار در مراکز جهاد کشاورزی پرداخت و ارتباط بین محققین معین و کارشناسان پهنه و مروجان و همچنین مدیریت دانش در سطوح مختلف نظام نوین ترویج و نقش مهم محققین معین این طرح را ارائه نمود، سپس دکتر بیژن کاووسی از محققین معین استان فارس فعالیت های خود را در زمینه باغبانی ارائه نمود، در ادامه مهندس مجتبی مزروعی رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ضمن خیر مقدم به مهمانان و خدا قوت به محققان معین و برگزار گنندگان این گردهمایی  به تشریح برنامه های استان در این خصوص پرداخت، در پایان از 7 نفر محقق معین نمونه کشوری در این گردهمایی توسط معاون محترم وزیر با اهداء لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد و همچنین جلسات کارگروه های مختلف کشاورزی با حضور اعضای هر گروه برگزار شد.

شایان ذکر است همزمان با برگزاری این گردهمایی، نمایشگاهی از فعالیت ها و نشریات ترویجی توسط مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی منطقه 5 برپا شد که مورد استقبال و بازدید شرکت کنندگان قرار گرفت. 

 

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران