جلسه آموزش رابطین مناطق ادارات آموزش و پرورش استان یزد در طرح داناب تشکیل شد....

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای یزد با تأکید بر  اهمیت اجرای طرح داناب  در استان یزد اظهارداشت :  استان یزد  از لحاظ وضعیت منابع آبی در شرایط نا مناسبی قرار دارد و کاهش بارندگی ها  در کل کشور نگران کننده است و استان یزد هم از این موضوع استثناء  نمی باشد.

محمد مهدی جوادیان زاده  افزود: استان یزد،  کمترين میزان بارندگی را درکشور دارد  و هرسال نسبت به سال قبل این وضعیت بدتر می شود ولی  میزان  مصرف  آب کاهش نمی یابد و ما با  منابع آب کم و میزان مصرف بالا  روبرو هستیم و  اگر در  مصرف  آب صرفه جوئی  نشود زندگی  انسانها  با مشکل رو برو می گردد.

وی   ادامه داد :  مدیریت مصرف را باید سرلوحه خود قرارداده  و فرزندانمان را به گونه ای تربیت کنیم که مدیریت مصرف را بهتر از ما در زندگی رعایت نمایند.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد  اظهارداشت  : فرهنگ سازی را باید از فرزندانمان آغاز کنیم چرا که  برای فراگیری و نهادینه شدن فرهنگ  آماده تر هستند و می توانند خانواده های خودرا هم تحت تأثیر قراردهند.
وی در پایان سخنانش از تأسیس نمایشگاه مدیریت مصرف در موزه آب یزد خبر داد و گفت : باید طوری برنامه ریزی نمائیم که هردانش آموز یزدی  حداقل یکبار از این موزه دیدن نماید.
در ادامه معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با تشریح وضعیت منابع آبی استان گفت :
سه هزار و 873 حلقه چاه ، دو هزارو 630 رشته قنات و 387 دهنه چشمه  دراستان  یزد وجود دارد که بیشترین میزان مصرف از منابع آبی در بخش کشاورزی است.
 سیدمحمد طباطبائی  اظهارداشت : طبق   طبقه بندی استانهای کشور بر اساس شاخص پایش منابع آب، استان یزد  تنها استانی است که در این طبقه بندی در وضعیت بحران شدید قرارگرفته است.
این مقام مسئول  در مورد اجرای طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني گفت :هدف از  اجرای این طرح حفظ وضعیت موجود منابع آبی می باشد یعنی اگر نمی توانیم سفره های آب زیرزمینی را به حالت اول برگردانیم حداقل وضعیت موجود راحفظ و از افزایش افت سطح آب زیرزمینی جلوگیری نمائیم.

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد تأکید نمود : مدیریت مصرف مسئله مهمی است که هم مسئولین  و هم مردم  باید آن را دنبال کنند.
وی در مورد اجرای طرح داناب اظهارداشت  : اجرای طرح دانش آموزی نجات آب کشاورزی ( داناب ) جزئی از پروژه 15 گانه طرح احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني است و از دانش آموزان  پایه های هفتم و هشتم ونهم آغاز شده است  تا فرهنگ درست مصرف کردن آب به خصوص در بخش کشاورزی در جامعه نهادینه شود.
سپس معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  خاطرنشان ساخت: امیدوارم  با اجرای طرح داناب  به اهداف تعیین شده دست یافته و نقش مؤثری  در مدیریت مصرف آب داشته باشیم.
 محمود زارع  ادامه داد : هرانسان می تواند 5 نوع ارتباط رادرخود تقویت نماید و زندگی او بر اسا س همین ارتباطات است ، ارتباط با خود ، خدا ، جامعه ، تاریخ و ارتباط با طبیعت .

  معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان یزد  ادامه داد : درارتباط  انسان با طبیعت ، خداوند انسان را خلق و اورا اشرف مخلوقات قرارداد  و همه موهبات الهی را در اختیارش گذاشت و ما باید با چشم دل این جهان را نظاره کنیم.
 وی گفت : محدودیت های طبیعت راباید درنظرگرفته و موضوع آب را مورد توجه قراردهیم  و باید  رفتارمابا طبیعت دوستانه باشدچراکه اگر یک لحظه از نعمت آب برخوردار نباشیم حیاتمان قطع می شود.
محمود  زارع خطاب به  رابطین مناطق ادارات آموزش و  پرورش استان یزد در طرح داناب  اظهارداشت:  باید  آب را از سه دیدگاه مورد بررسی قراردهیم اینکه  آب مایه حیات ، سرچشمه آبادانی و منبع انرژی است پس باید آب را بافرهنگ سازی و درست مصرف نمودن  پاس داشت .
شایان ذکراست جلسه آموزش رابطین  مناطق ادارات آموزش و  پرورش استان یزد طرح داناب  با حضور 30 نفر از مسئولان آموزش ادارات آموزش و پرورش استان یزد در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران