راه‌اندازی نخستین شب بازار استان یزداولین شب بازار استان که در شهر یزد راه اندازی شده است هر شب از ساعت 22 لغایت یک بامداد در پایانه اتوبوسرانی امام علی(ع) دایر می باشد.

نخستین شب بازار استان یزد در قالب طرح انضباط شهری، از سوی سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در پایانه اتوبوسرانی امام علی(ع) راه اندازی شده است.

   این شب بازار در راستای ساماندهی بساط گستران و دست فروشان ایجاد شده و همه مسائل مدیریت، امنیت، تدابیر انضباطی و روشنایی آن از سوی شرکت تعاونی بخش خصوصی که اعضایش از بدنه همین دست فروشان شب بازار هستند اداره می شود.

   خاطرنشان اینکه شب بازار یزد هر شب از ساعت 22 لغایت یک بامداد دایر می‌باشد.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران