معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: تحقق اهداف سازماني مرهون وجود منابع انساني كارآ و سرآمد استنادر فخري، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، تحقق اهداف اين سازمان را در گروي وجود منابع انساني كارآ و سرآمد دانست.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، نادر فخري، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در دويست و چهل و سومين جلسه مجمع مديران توسعه منابع انساني قواي سه گانه كه در محل اين سازمان برگزار شد، حوزه منابع انساني را در راستاي افزايش بازدهي و كارآئي از مهم ترين اركان هر دستگاهي دانست.

فخري با بيان اين كه موفقيت هر دستگاهي در گروي وجود منابع انساني كارآ و سرآمد است.  گفت: در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با رسالت مهم مهارت آموزي و توانمندسازي نيروي انساني، برنامه ريزي در راستاي ارتقاي انگيزه كاركنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

معاون توسعه مديريت و منابع اين سازمان با اشاره به اعتقاد دولت و مسؤولان به نقش سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به عنوان يكي از دستگاه هاي اميدبخش در رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال در كشور، رفع مسائل موجود در حوزه منابع انساني و ارتقاي وضعيت كاركنان را در  كارآمدي اين سازمان حائز اهميت دانست.

نادر فخري در ادامه با اعلام آمادگي نسبت به برگزاري جلسه آتي مجمع مديران توسعه منابع انساني قواي سه گانه به  ميزباني اين سازمان، مشاركت در جلسات مجمع مذكور را در جهت بررسي و رفع مشكلات دستگاه ها مؤثر عنوان كرد.

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران