معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور: افزایش 21 درصدی عملکرد آموزشی سازمان در سالجاریعملکرد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 9ماهه سال 1396 افزایش 21درصدی داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، علی موسوی معاون آموزش سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور گفت:  با توجه به بررسی عملکرد ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها، در مقایسه عملکرد 9 ماهه سال 1395با همین دوره در سال 1396 افزایش 21 درصدی مشاهده می شود.

بنا بر این گزارش، معاون آموزش سازمان از عملکرد استان های تهران، کرمان، بوشهر، فارس، آذربایجان غربی، البرز، قم، لرستان، خوزستان ، گلستان و یزد که رشد 17 درصدی داشتند، تقدیر و تشکر کرد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران