نظام مهندسی ساختمان استان یزد

تاکید برمطالعات ژئوتکنیکی در طراحی ها



مطالعات خاک باید به صورت ویژه مورد توجه طراحان ساختمان ها قرار گیرد.

دکتر محمدرضا جواهری متخصص سازه و زلزله و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این مطلب می گوید: تجربه زلزله کرمانشاه به خوبی نشان داد که برای احداث ساختمان های یک یا چند طبقه انجام مطالعات ژئوتکنیکی که در آن جنس زمین و وضعیت خاک مشخص می شود، ضرورتی انکار ناپذیر است. وی که در جمع پانصد نفری مهندسان استان یزد سخن می گفت افزود: تمام خسارتهای زلزله ناشی از بزرگی و شدت آن نیست، بلکه جنس و وضعیت خاک ساختگاه ها بسیار مهم است و اگر ساختمانی روی خاک ماسه ای یا نرم بنا شده و یا بر روی خاک سخت و سنگین قرار گرفته باشد، می تواند بر حسب پریود طبیعی آن ها هم فرکانسی یا هم پریودی اتفاق بیفتد که نتیجه آن پدیده ای به نام تشدید و نهایتاً تخریب سریع بنا خواهد بود.

 به گفته این مدرس دانشگاه در زلزله سرپل ذهاب به خوبی مشخص شد که بلوک های آپارتمانی در شمال بلوار اصلی شهر به دلیل قرار گرفتن روی زمین سخت، کمتر تخریب شده ولی ساختمان های کوتاه یک یا دو طبقه بیشتر آسیب دیده اند. اما آپارتمان های واقع در منطقه جنوب بلوار اصلی شهر که نزدیک به رودخانه قرار داشته به دلیل وجود خاک های نرم و ماسه ای بودن آن ها آسیب جدی دیده اند و ساختمان های یک و دو طبقه کمتر تخریب شده است.

عضو کمیسیون های عمران و آموزش و پژوهش شورای مرکزی نظام مهندسی کشور همچنین درباره استفاده از مصالح غیر استاندارد، عمل آوری غیراصولی مصالح در کارگاه های ساختمانی، کیفیت نازل جوشکاری ها، برش غیرمجاز شناژها و کیفیت بد بتن هشدار داد و با نمایش عکس ها و فیلم هایی از منطقه زلزله زده، عملکرد منفی هر یک از این عوامل در زمان حادثه را برشمرد.

دکتر جواهری همچنین با یادآوری اینکه تمام نقاط کشور ما روی کمربند زلزله جهان قرار گرفته و صفحه ایران از سه جهت تحت فشارهای تکتونیکی صفحات بزرگی مانند هند و استرالیا و اوراسیا قرار گرفته است، اظهار داشت: وقتی ما در کشورمان گسل های فعال متعدد داریم، باید بدانیم که این گسل ها هر از چندی انرژی خود را با وقوع زمین لرزه های شدید تخلیه می کنند و ما موظفیم با رعایت اصول فنی – تخصصی ساخت و ساز از بروز خسارت ها جلوگیری کنیم.



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران